MapArkipelagos

Mapa de alternativas na Galiza

Sobre o mapa

O mapa de Arkipelagos é un proxecto de "mapeo" do territorio galego, que se esta a levar a cabo en colaboración con Mapunto, a 'Plataforma coordinadora de Mapas de movementos sociais'. "Mapear" quere dicir ubicar algo nun mapa, acompañándoo de certa información mínima, como unha breve descrición e un medio de contacto.

Este mapa intentará recoller todos aqueles proxectos que poidan axudar a levar unha forma de vida máis xusta, humana e respetuosa co medio ambiente, e por ende ás alternativas ó sistema social actual. Ademáis, é o colectivo responsable de cubrir o territorio galego, para crear conxuntamente un mapa ibérico común, EcoZoom, coordinándose con outros proxectos de mapeo alén de Galiza, como Rurales EnREDadxs, Cooperativa Integral Catalana, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, Autogestionaos.net... (mira o ligazón a Outros Mapas).

Con iso preténdese por unha banda, difundir e dar a coñecer pública e abertamente estes proxectos, sendo un lugar de referencia para localizar este tipo de iniciativas en todo o territorio; e con ilo pola outra, facilitar unha maior cooperación e coordinación entre os diversos proxectos.

Se vostede desexa participar, únicamente é necesario que complete o formulario web. Tamén estaríamos agradecidos se compartira esta información con outras entidades que puideran estar interesadas en aparecer neste mapa.

Cada un destes mapas está a ser realizado de xeito voluntario e desinteresado, seguindo unha organización horizontal, e a coordinación lévase a cabo en dous grupos da rede social aberta de N-1 (https://n-1.cc/). Para obter máis información, preguntar dúbidas, facer suxerencias ou contribuir ó proxecto, podes acudir a ela, ou escribir á seguinte direción: mapa.arkipelagos@riseup.net

Ligazóns de N-1
- Grupo de traballo do mapa de Arkipélagos
- Plataforma coordinadora dos mapas de movementos sociais
El Mapa de Arkipelagos es un proyecto de "mapeo" del territorio gallego, que se esta llevando a cabo en colaboración con Mapunto, la 'Plataforma coordinadora de Mapas de movimientos sociales'. "Mapear" quiere decir ubicar algo en un mapa, acompañándolo de cierta información mínima, como una breve descripción y un medio de contacto.

El mapa intentará recoger todos aquellos proyectos que puedan ayudar a llevar una forma de vida mas justa, humana y respetuosa con el medio ambiente, y por tanto a las alternativas al sistema social actual. Además, es el colectivo responsable de cubrir el territorio gallego, para crear conjuntamente un mapa ibérico común, EcoZoom, coordinándose con otros proyectos de mapeo más allá de Galicia, como Rurales EnREDadxs, Cooperativa Integral Catalana, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, Autogestionaos.net... (mira el enlace a Otros Mapas).

Con esto se pretende por un lado, difundir y dar a conocer pública y abiertamente estos proyectos, siendo un lugar de referencia para localizar este tipo de iniciativas en todo el territorio; y con ello por el otro, facilitar una mayor cooperación y coordinación entre los diversos proyectos.

Se quieres participar, únicamente es necesario que completes el formulario web. También estaríamos agradecidos si compartieras esta información con otras entidades que pudieran estar interesadas en aparecer en este mapa.

Cada uno de estos mapas se está realizando de manera voluntaria y desinteresada, siguiendo una organización horizontal. La coordinación se lleva a cabo en dos grupos de la red social libre N-1 (https://n-1.cc/). Para obtener más información, preguntar dudas, hacer sugerencias o contribuir al proyecto, puedes acudir a ella, o escribirnos a la siguiente dirección: mapa.arkipelagos@riseup.net

Enlaces de N-1
- Grupo de trabajo del mapa de Arkipélagos
- Plataforma coordinadora de los mapas de movemientos sociales