MapArkipelagos

Mapa de alternativas na Galiza

Propoñer unha nova entidade

¿Queres aparecer no mapa? Enche este formulario e darémoste de alta

¡Muy importante! En este mapa sólo guardamos datos públicos de colectivos o entidades, no nos mandes ningún dato personal individual de nadie. Ver por qué.

Las casillas con (*) son obligatorias, el resto son opcionales, pero cuanto más información nos des, más útil será la ficha para los visitantes del mapa. Como mínimo procura rellenar la casilla descripción y algún dato de contacto (teléfono, web, email, etc.). Además deberás rellenar la dirección si quieres salir en el mapa; de lo contrario la entidad aparecerá listada en la columna lateral pero no tendrá punto en el mapa (también puedes rellenar latitud/longitud si las sabes).

(*) Nome da entidade (para sair no globo).
(*) De qué tipo organizativo é a entidade, estruturalmente falando.
(*) Determinará o tipo de icona no mapa.
Se nos indicas o teu mail, notificarémoste cando a procesemos e poderémoste contactar para resolver dúbidas.
Calquera cousa que nos queras comentar acerca da proposta.
Un posible nome alternativo para a entidade.
Descríbea nunha frase.
Podes indicar outras categorías, para clasificar mellor a entidade, e que apareza en distintas opcións de búsqueda. Para seleccionar máis dunha entrada, manteña premida a tecla "Control", ou "Comando" nun Mac.
Tipo e nome de vía e número. Exemplos: C/ do Peixe, 21; Av. da ilustración, 145 (nome do tipo de vía en castelán)
Portal, piso e outros datos. Exemplos: Escaleira A, 3º Esq; Local 4 entrada posterior
Cinco díxitos. Ex: 36388
Nome da poboación tal como se usa na direción postal. Ex: Pontevedra, Gondomar.
Nome da provincia. Non é necesario se se chama igual ca cidade.
Nome do país, tal como se usa na direción postal, se é necesario.
Zona de influencia da entidade. Pode ser barrio, pobo, cidade, comarca, pedanía... Ex. San Pedro da Ramallosa, Serra do Galiñeiro, Val Miñor.
Podes introducir diretamente as coordenadas (latitude) se as coñeces. Ex: 42.3405469
Podes introducir diretamente as coordenadas (lonxitude) se as coñeces. Ex: -8.4531659
Un número de teléfono a quen chamar.
Pódense engadir dous teléfonos, como un fixo e un móbil.
Tamén pódese poñer un número de fax.
Email de contacto. Ollo: poñela direción correcta e sen engadir espazos á esquerda ou á dereita. Ex. colectivo@gmail.com
Pódese poñer un segundo email de contacto.
Páxina web informativa. Ollo: hai que poñela direción completa, incluindo http://. A dirección será validada automáticamente para comprobar que existe.
Pódese poñer unha segunda páxina web.
Ano en que o colectivo ou organización comezou a súa actividade (introducir un nº coas catro cifras).
Con qué forma xurídica concreta está rexistrada a entidade, se o está.
Aquí pódese poñer unha descrición xeral, ou calquera cousa que non entre nas celas seguintes. Se hai pouca información, pode abondar con encher esta cela. Alternativamente, pode non ser necesaria se se encheron as outras con moita información.
Obxetivos principais da entidade, cal é a súa razón de ser; qué ofrece ós seus socios, usuarios, clientes o público en xeral.
Indicar cómo xestiona o diñero (con/sen ánimo de lucro, prezos dos productos se vende algo, fontes de ingresos, modo de financiación...).
Xustificación de por qué merece estar neste diretorio, valores que aporta en función dos nosos criterios de seleción, en tanto que relacións humanas e coidado do medio ambiente.
Cómo aceder ós servizos oo funcións da entidade, horarios e lugar de contacto, condicións de participación, venda ou distribución.
Indicar se esta entidade está integrada nalgún tipo de rede, grupo ou plataforma, xunto con outras entidades.
Indicar se esta entidade traballa en colaboración con outras entidades ou redes, ainda sen formar parte delas.
Indicar, se se desexa, os proxectos importantes que a entidade leva a cabo ou nos que está involucrada.
Indicar se esta entidade traballa en colaboración con outras entidades ou redes, ainda que non forme parte delas.
Indicar se esta entidade está en disposición de ofrecer recursos ou outros elementos que poidan ser útiles a outras entidades relacionadas ou personas externas; posibilidades de colaboración.
Calquera outra información non clasificable nas celas anteriores.
(*) captcha Introduce o texto que ves na imaxe (isto é para evitar spam).

Ojo con la privacidad

La información aquí enviada, en caso de ser aprobada, pasará a formar parte de la base de datos de este mapa. Esta base de datos está publicada con una licencia libre, que otorga permiso a cualquiera para consultarla, copiarla y redistribuirla como desee. En concreto, puede ser duplicada en los otros mapas de la red Mapunto en la que este mapa está integrado.

Por eso sólo puede contener datos públicos de colectivos o entidades. Nos importa tu privacidad y pensamos que tus datos personales deben estar siempre bajo tu control, no son adecuados para un archivo que se pueda redifundir libremente. Así que no nos mandes nombres, apellidos, direcciones, teléfonos o emails de ninguna persona individual. Si tu colectivo no tiene dirección o teléfono a su nombre, recuerda que es muy fácil crear una cuenta gratuita en gmail o yahoo, o un blog en wordpress.com. O si de verdad te preocupa tu privacidad, en sitios como n-1 o riseup.net.

Una excepción son las casillas "Email de quien hace la propuesta" y "Comentarios de la propuesta", que no se mostrarán nunca al público, y serán usadas exclusivamente para ponernos en contacto con esa persona y notificar el estado de la propuesta, si es o no aceptada, y por qué.

En cualquier caso, quien hace la propuesta o la entidad en sí puede contactar con nosotros para consultar, modificar o borrar cualquiera de los datos, desde el formulario que sale en la ficha.